Bölcsődei Tagintézmény

Bölcsődei Tagintézmény

Bemutatkozás

„A gyermekek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti,
hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt,
hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet.”

(Montessori)

Bölcsődénk a város központjában csendes, nyugodt helyen fekszik. Madárcsicsergéstől hangos, természetbarát környezetben, örökzöld és lombhullató fákkal körülvéve. Udvarunk a lehetőségeinkhez képest rendezett, gondozott.

Az intézmény előtt parkolási lehetőség van.

Bölcsődénk 54 férőhelyes, 4 csoportos, ahol 9 kisgyermeknevelő és 3 bölcsődei dajka magas színvonalú munkát végez.

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, gyermekközpontú, gyermekszerető, innovatív, kreatív. Kapcsolatban állunk több bölcsődével. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György Szakközépiskolájának gyakorló bölcsődéje vagyunk.

Az épület kétszintes. A földszinten kapott helyet a 4 gyermekszoba. Minden gyermekszobához fürdőszoba, gyermeköltöző tartozik. Az emeleten irodahelyiségek és játszószoba található. Az intézmény otthonos, barátságos, kellemes környezete igazodik a gyermekek és családok igényeihez.

Bölcsődei nevelő-gondozó munkánk célja:

A családban nevelkedő kisgyermekek számára a családi nevelést segítve,- napközbeni ellátás keretében, - a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalat szerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták gyűjtésével segíteni a harmonikus fejlődést.

Bölcsődénk nyitott. Szeretettel várjuk a leendő bölcsiseinket minden év március utolsó hetében „bölcsőde nyitogatóra” („Ki játszik ilyet”). Így adunk lehetőséget a betekintésre a kisgyermeküket beíratni szándékozó családoknak. Legfontosabb feladatunknak tartjuk a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítását, mely őszinteségre, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épül.

A szülőkkel való kapcsolattartás formái:

Családlátogatás, „anyás beszoktatás”, egyéni beszélgetések, napi találkozások, üzenő füzet, szülői megbeszélések, szülői értekezletek, szülőcsoportos megbeszélések, szülők faliújsága.

Családi összejöveteleinket ünnepkörökhöz, évszakokhoz kötjük. Ilyen a Mikulás várás, karácsonyi előkészületek, farsangi mulatság, húsvéti előkészületek, locsolkodás, édesanyánkat, nagymamáinkat köszöntjük. Megünnepeljük a születésnapokat, megemlékezünk testvérszületésekről. Jótékonysági gyermeknapot szervezünk és elköszönünk a „leendő ovisok”-tól

A bölcsőde szakmailag önálló, saját szakmai programmal rendelkezik, kiemelt nevelési területe az irodalmi nevelés:

A versek, mondókák fontos részei a bölcsődei élet minden mozzanatának. Már csecsemőkortól fogva naponta gyakoroljuk a jól ismert mondókákat, verseket. A gyermekek nagy örömmel ismétlik a ringató, érintgető, tapsoltató, és simogató, rímelő mondókákat.

Ez az irodalmi nevelés szorosan összefonódik az anyanyelvi, a zenei neveléssel, az énekléssel és a mozgásos játékokkal.

Folyamatos napirendünk rugalmas, évszakonként változik. Igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, a bölcsőde nyitvatartási idejéhez. Elegendő időt biztosítva a gondozási műveletek elvégzésére, játékra, mozgásra, a szabad levegőn való tartózkodásra. Az egyéni bánásmód elve lehetővé teszi a gyermeki aktivitás érvényesülését, az önállóság és biztonságérzet kialakulását. Életkornak megfelelő minőségű és mennyiségű korszerű táplálkozást biztosítunk.

Szeretettel várnak minden kedves hozzánk érkező gyermeket és szüleiket a Bölcsőde dolgozói.

Elérhetőség

4100 Berettyóújfalu
József Attila u. 25.
Telefon/fax: 0654/500-226
E-mail: vassjeno.bolcsi@gmail.com

Dolgozóink

Kisgyermeknevelők

 • Szászné Nagy Anita – Bölcsődevezető
 • Grózáné Berecki Krisztina
 • Kindrisné Deák Krisztina
 • Fintáné Oláh Edit
 • Pozsgainé Komáromi Etelka
 • Vasné Szalai Nóra
 • Szántóné Bordás Bernadett
 • Kovács Anikó
 • Veres Anett

Dajka nénik

 • Puskár Gyuláné
 • Bojtor Jánosné
 • Boldogh Etelka

Udvaros

 •  Szabó Imre