Képgaléria - Gyermekkert tagóvoda

Gyermekkert Tagóvoda

Bemutatkozás

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

(Varga Domokos)

A Gyermekkert Tagóvoda a város déli peremén található. A modern kor viszonyainak és szakmai követelményeinek megfelelő pedagógiai környezetet biztosít óvodásainknak. Az 1965-ben alapított óvodánk a Regionális Operatív Program keretében 2005-ben teljes épület felújításra, bővítésre és eszközbeszerzésre nyert támogatást. A tágas, otthonosan berendezett három csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek mellett többfunkciós tornaszoba, logopédiai és egyéni fejlesztőszoba, külön étkező és helyben működő konyha biztosítja az ideális feltételeket gyermekeink óvodai életéhez. 

A játszóudvarunkon, a szánkódomb, a varázslatos játszókertünk mellett a gumitégla burkolattal ellátott sportudvar nyújt biztonságos, egészséges környezeti feltételeket óvodásaink friss levegőn történő mozgásához, játék – és mozgásigényük kielégítéséhez. A veteményes- és virágoskert, a sziklakert, a kerti tó, a szemet – lelket gyönyörködtető, növényekkel gazdagon beültetett játszóterületek sok lehetőséget nyújtanak a tapasztalat – és ismeretszerzésre, a tevékenykedésre. 

A tevékenységközpontú óvodai nevelési programunkkal, mely nevelés és gyermekközpontú, a kooperációra és kommunikációra kívánjuk képessé tenni a gyermekeket. Legfontosabb célunk a gyermekek egyéni képességfejlesztése. A gyermekeink számára a nevelési évek folyamán számtalan színes programot és tapasztalati lehetőséget biztosítunk. 

Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, rendszeresek a családokat is bevonó életmód programok. A légzőszervi megbetegedések csökkentése érdekében só szobát működtetünk. A családok igénye alapján a nagycsoportosoknak úszásoktatást szervezünk. Kiemelt feladatunknak tekintjük a néphagyomány – ápolást és természetszeretet átörökítését a gyermekek tevékenységén keresztül. "Zöld óvodaként" biztosítjuk az életszerűséget, a természet közeliséget. Megismertetjük a gyermekeket a néphagyományok, szokások és a tárgyi kultúra értékeivel, megtanulják ezek tiszteletét, védelmét. 

A gyermekekkel foglalkozó felnőttek sokéves tapasztalattal rendelkező, magasan képzett, gyermekcentrikus szakemberek. A családokkal történő együttműködésünket a partnerközpontúság jellemzi, kapcsolatunkat sok színes program gazdagítja: fogadóórák, nyitott ünnepek, ünnepélyek, kézműves délután és délelőtt, családi "Gyermekkertnap", életmód napok, kirándulások. Programjaink megvalósulását nagymértékben segítik a szülői támogatások. Fakultatív foglalkozásokat is szervezünk: térítés nélkül hittant, tehetségműhelyt, ovi focit, logopédiai- és egyéni, vagy kis csoportos fejlesztő foglalkozást /gyógytestnevelést/, térítés ellenében Igazgyöngy művészeti foglalkozást és Zeneovit.

Célunk, hogy a gyermekek érezzék jól magukat óvodánkban. Legyenek játékosak, boldogok, érzelmileg kiegyensúlyozottak és egészségesen fejlődőek.

Szeretettel várnak minden kedves hozzánk érkező gyermeket és szüleiket a Gyermekkert Tagóvoda dolgozói.

Elérhetőség:

4100 Berettyóújfalu
Puskin u. 106.
Telefon/fax: 0654/402-379
E-mail: gyermekkertovoda106@gmail.com

Dolgozóink

Óvodapedagógusok

 • Hegyesi Andrea – Tagintézmény-vezető
 • Konczné Rocska Edit
 • Balogh Sándorné
 • Bálintné Szilágyi Mária
 • Kiss Gyuláné
 • Molnárné Bakos Tünde Mónika

Dajkák

 • Aradi Istvánné
 • Kogyiláné Hajdú Katalin
 • Péva Mihályné

Pedagógiai asszisztens

 • Veres Anita

Udvaros

 • Fábián Imre